Saksdokumenter

Formannskapet samles tirsdag 28. mai kl. 10.00 (merk tiden), og har følgende saker til behandling:

  • Tillegg til økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019
  • Årsmelding og årsregnskap 2018
  • 1. tertialrapport 2019
  • NAV Midt Agder - Vertskommune
  • 3. og 4. årstrinn samlet på Vatnestrøm
  • Kommuneplanens arealdel, revisjon. Melding om oppstart og høring av planprogram.
  • Søknad om støtte til integreringsarbeid
  • Ny ladestruktur for EL-bil lading
  • Referatsaker

Saksdokumenter 

Tjenesteutvalget var samlet i går kveld, og hadde da 15 saker til behandling.
Saksdokumenter

Sentrale dokument til politisk behandling:

Kontaktinformasjon