Saksdokumenter

Formannskapet har følgende saker til behandling:

  • Trafikksikkerhetsplanen 2019-2023 - endelig planvedtak
  • Ny infrastruktur for lading av EL-bil
  • Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Iveland kommune
  • Årsrapport 2018, Skatteoppkreveren i Iveland
  • Referatsaker

Saksdokumenter 


Tjenesteutvalget gjennomførte sitt møte i går, onsdag 13. mars. Utvalget behandlet følgende saker:

  • Søknad om tillatelse til oppretting av grunneiendom gnr. 3 bnr. 2. Dispensasjonssak.
  • Søknad om dispensasjon fra LNF- formål og byggegrense mot vassdrag. Lognesfjorden 14, 4730 Vatnestrøm, Gnr. 63 bnr. 29
  • Trafikksikkerhetsplanen 2019-2023 - endelig planvedtak
  • Ny infrastruktur for lading av EL-bil
  • Referatsaker

Saksdokumenter

 

Kontaktinformasjon