Saksliste og saksdokumenter

Formannskapet samles tirsdag 29. januar kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

 • Prosjektplan, kvalifisert for framtida
 • Oppholdstid i barnehagene i Iveland
 • Utbedring av Steinsfoss tømmerenne
 • Saker til politisk drøfting
 • Referatsaker

Saksdokumenter


Tjenesteutvalget gjennomførte årets første møte onsdag i denne uka, og behandlet følgende saker:

 • Prosjektplan, kvalifisert for framtida
 • Oppholdstid i barnehagene i Iveland
 • Dialogsamtale, barnehagene i Iveland
 • Skolerute 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023
 • Høring av verneforslag for tre skogområder i Aust-Agder, deriblant Knudansheia i Iveland kommune
 • Søknad om konsesjon for erverv av gnr. 3, bnr. 12. Søker Henning Grosaas. Klagebehandling
 • Søknad om konsesjon på erverv av gnr 4, bnr 1. Søker Else Naadland Janz og Erwin Janz
 • Søknad om endring av konsesjonsvilkår gnr 2, bnr 2. Søkere Kristin Berge og Preben Bekke Berge
 • Saker til politisk drøfting
 • Referatsaker

Saksdokumenter

 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon