Saker til behandling

Formannskapet samles tirsdag 27. november kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

  • Økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019
  • Utvidelse av interkommunalt NAV samarbeid
  • Plan for folkehelse i Iveland kommune
  • Trafikksikkerhetsplan - Høringsutkast
  • Høring - Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Agder
  • Referatsaker

Saksdokumenter  

Tjenesteutvalget gjennomførte årets siste møte onsdag 21. november. Saksdokumentene kan du lese her.

Kontaktinformasjon