Sakskart / saksdokumenter

Formannskapet samles tirsdag 23. oktober kl. 16.00 (merk tid), og har følgende saker til behandling:

  • 2. tertialrapport 2018
  • Kjøp av filmen "Iveland 2"
  • Framtidig IKT organisering
  • Innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land - lokale og regionale innspill
  • Referatsaker

Formannskapet er på Revsnes hotel mellom kl. 10.00-15.00 i forbindelse med Regionplan Agder. Dette vil bli oppdatert på fremsiden av saksdokumentene om ikke så lenge.
Saksdokumenter


Tjenesteutvalget var samlet onsdag 17. oktober, og behandlet da følgende saker:

  • Søknad om deling av grunneiendom gnr. 57, bnr. 1. Klagebehandling
  • Søknad om dispensasjon for tilkobling til kommunalt vann for eiendommene, gnr/bnr, 14/28, 14/36 og 14/30 Skisland.
  • Søknad om konsesjon gnr 48, bnr 3. Søker Tor Egil og Miriam Honnemyr
  • Barn og unges medvirkning i Iveland kommune
  • Referatsaker

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon