Saksdokumenter

Formannskapet samles tirsdag 4. september kl. 09.00 og har følgende saker til behandling:

  • Kommuneplanens arealdel, revisjon. Oppstart av planarbeid.
  • Rekruttering av sykepleiere
  • Anskaffelse av nødvendig driftsutstyr
  • Politiske utvalg og antall kommunestyrerepresentanter etter valget 2019
  • Nye Lindesnes som medlem av Region Kristiansand
  • Høring - Bompengepakke for Kristiansand
  • Referatsaker

Saksdokumenter

Tjenesteutvalget gjennomførte høstens første møte onsdag 29. august. Les gjerne saksdokumentene 

Kontaktinformasjon / link