Saksliste og saksdokumenter

Formannskapet har følgende saker til behandling:

 • Årsmelding 2017 og Årsregnskap 2017
 • 1. tertialrapport 2018
 • Tilleggsbevilgning, sanere private kloakkanlegg, tilknytte off. anlegg Skisland.
 • Nødvendige utbedringer av avløpsnettet - Vatnestrøm
 • Ballbinge og lyspunkt
 • Kjøp av kommunepsykologtjenester
 • Tilsyn i barnehagene i Iveland
 • Interkommunalt NAV samarbeid
 • Kontrollutvalgets årsmelding 2017
 • Selskapskontroll av Setesdal Brannvesen IKS
 • Røykfri kommune
 • Planprogram for trafikksikkerhetsplan - endelig vedtak
 • Referatsaker

Saksdokumenter


Tjenesteutvalget gjennomførte sitt siste møte før ferien onsdag denne uka. De behandlet følgende saker:

 • Fellingsavgifter 2018
 • Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2018
 • Tildeling kvote hjort 2018, Iveland Viltlag
 • Tilsyn i barnehagene i Iveland
 • Interkommunalt NAV samarbeid
 • Kulturmidler 2018
 • Søknad om dispensasjon fra LNFR- formål, gnr. 42, bnr. 2. Det søkes dispensasjon etter PBL. Kap. 19.
 • Tilleggsbevilgning, sanere private kloakkanlegg, tilknytte off. anlegg Skisland.
 • Retningslinjer for fritak for gebyr
 • Nødvendige utbedringer av avløpsnettet - Vatnestrøm
 • Planprogram for trafikksikkerhetsplan - endelig vedtak
 • Referatsaker

Saksdokumenter


 

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon