Saksliste og saksdokumenter

Formannskapet samles på kommunehuset tirsdag 20. mars kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

 • Forvaltningsrevisjonsrapport
 • Mottaksbarnehage
 • Eierskapsmelding
 • Økonomireglement
 • Lokalhistoriske tiltak
 • Årsmelding 2017, Skatteoppkreveren i Iveland
 • Referatsaker

Saksdokumenter
 

Tjenesteutvalget gjennomførte sitt møte i går kveld, og hadde da følgende saker til behandling:

 • Mottaksbarnehage
 • Interkommunal avtale om pianoundervisning
 • Vurdering av avskytning elg 2017, Iveland Viltlag
 • Søknad om fradeling gnr. 63 bnr. 43. Dispensasjon fra bebyggelsesplan Aasvik.
 • Kulturminneplan 2018 -2022. Høring av planforslag.
 • Forvaltningsrevisjonsrapport 

Saksdokumenter 

Kontaktinformasjon