Saksdokumenter

Formannskapet skal bl.a. behandle en sak om kjøp av mineraler. Sommeren 2017 fant Tom Udø en Thortveititt-forekomst på Kåbuland i samarbeid med grunneier. Ved hjelp av nødvendig utstyr og materiell arbeidet han seg innover i fjellet og gjorde historiens største Thortveititt-funn både nasjonalt og internasjonalt. Krystallene er i en størrelse som man ikke har sett tidligere. 
Bildet viser en av Thortveittitt mineralene med en stor krystall på toppen. Rådmannen foreslår i saken å bevilge kr. 25.800,- til kjøp av mineraler.
Thortveititt 2018
(trykk på bildet for større versjon)

Formannskapet samles tirsdag 30. januar kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

 • Kommunal garanti for Setpro AS
 • Åkle - Betaling for tomter
 • Tilbud om kjøp av unike mineraler
 • Klimaplanarbeid i Kristiansandsregionen
 • Utkast til ny eierskapsmelding - Agder Energi
 • Referatsaker

Saksdokumenter

Tjenesteutvalget gjennomførte sitt siste møte onsdag 24. januar kl. 18.00. Møteprotokollen legges snart ut på våre hjemmesider. Sakslista så slik ut:

 • Søknad om endring av konsesjonsvilkår, gnr. 20, bnr. 2 m.fl. - Inger Lise Vatnestrøm. Klagebehandling (saken går for lukkede dører)
 • Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 28, bnr 1.
 • Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr 20 bnr 1 m.fl. Søker Tommy Skagestad
 • Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om avstand til vassdrag i kommuneplanen
 • Klimaplanarbeid i Kristiansandsregionen
 • Økt fokus på trafikksikkerhetsarbeid
 • Referatsaker

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon