Saksdokumentene

Sakslista til Formannskapet 28. november ser slik ut:

 • Søknad om kjøp av kommunalt tilleggsareal/overtakelse av kommunal veg
 • Iveland kulturskole - videre drift
 • Utstyr til treningssenter Ivelandshallen
 • Strategiplan idrett og friluftsliv - handlingsprogram
 • Anmodning om bosetting av flyktninger 2018
 • Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
 • Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018
 • Åkle - Betaling for tomter
 • Referatsaker

Tjenesteutvalget gjennomførste årets siste møte onsdag 22. november. Sakslista var som følger:

 • Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 2, bnr 2. Søkere Preben Bekke Berge
 • Iveland kulturskole - videre drift
 • Strategiplan idrett og friluftsliv - handlingsprogram
 • Samarbeidsavtale om kjøp og salg av Kortidsplass og Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold-somatikk (ØDH) f.o.m 01.01.2018
 • Anmodning om bosetting av flyktninger 2018 PS 56/17 Bruk og fremtidig bruk av kommunale industribygg.
 • Regulering Birketveit sentrum. Planvedtak.
 • Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018

Informasjonssaker:

 1. Praktisering av innkjøpsrutiner
 2. Opplæringsloven 9A-10

Saksdokumentene er ikke tilgjengelig i innsynsmodulen, men kan leses her (Tjenesteutvalget) og her (Formannskapet).  

Kontaktinformasjon