Formannskapet samles på kommunehuset tirsdag 29. november kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

  • 2. tertialrapport 2016
  • Strategiplan idrett- og friluftsliv
  • Felles ledelse av barnehagene i Iveland kommune
  • Anmodning om bosetting av flyktninger i 2017
  • Revidering av Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020
  • Økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017
  • Avtale om erverv av areal på industriområdet Vatnestrøm
  • Referatsaker 

Saksdokumentene er tilgjengelig i tilknytning til denne saken og i innsynsmodulen.

Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020:
Formannskapet sin innstilling til kommunestyret vil trolig være klar på våre hjemmesider ca 1. desember. Kommunestyret tar endelig stilling til budsjett og økonomiplan i sitt møte torsdag 15. desember.