Formannskapet samles på kommunehuset tirsdag 24. november, og har følgende saker til behandling:

 • Regulering av investeringer i årsbudsjett 2015
 • Bosetting av flyktninger i 2016 og 2017
 • Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016
 • Status Luftforsvarets skolesenter på Kjevik
 • Referatsaker

Møtet er åpent for publikum.

Tjenesteutvalget gjennomførte sitt historiske møte i går kveld. Dette var deres første møte etter at levekårsutvalget og teknisk utvalg ble slått sammen. Sakslista onsdag kveld så slik ut:

 • Deling/oppmåling av eiendom gnr.16, bnr. 3 og 4.
 • Endring av detaljreguleringsplan for Skaiå 2- gangs behandling
 • Salg av kommunal bolig
 • Bosetting av flyktninger i 2016 og 2017
 • Spillemidler 2016
 • Søknad om støtte
 • Skolefaglig pris
 • Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016
 • Referatsaker

Saksdokumentene ligger ute i innsynsmodulen.