Saksdokumenter

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse har følgende saker til behandling:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Godkjenning av referat fra siste møte
  • Rådmannens budsjettforslag 2022 2025
  • Kr. 25 000 fra kommunestyret 
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)

Ungdomsrådet har følgende saker til behandling:

  • Godkjenning av innkalling og referat fra møte 15. november
  • Budsjett 2022 – Økonomiplan 2022‐2025
  • Eventuelt
  • Informasjonssaker:

a) Skolestruktur i Iveland kommune (orientering om status v/rådgiver Lisa Eiken)
b) Kvalifisert for framtida (orientering om status og fremdrift v/rådgiver Lisa Eiken)
c) Ungdomsklubben, transport fra januar
d) Møteplan 2022
e) Nytt råd fra 2022
f) Godtgjørelse

Saksdokumenter (pdf)

Aktuell link

Kontaktpersoner