Redusert foreldrebetaling

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 2. trinn:

Hvem kan søke?
Foreldrebetalingen skal per elev utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Er din husholdnings brutto årsinntekt under kr 489 500, kan du søke om redusert foreldrebetaling. Husholdning betyr her ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere blir definert som «to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapsliknende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn».
For foreldre med delt omsorg beregnes betalingen ut fra inntekten til husholdningen til forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Dokumentasjon:
Sammen med søknaden må du sende inn husholdningens skattemelding(er). Er inntekten annerledes enn skattemeldingen(e) viser, må du legge ved dokumentasjon på dette, f.eks. lønnsslipp eller utbetalingsmelding fra NAV. Du kan sende skattemeldinger og annen dokumentasjon elektronisk i søknadsskjemaet.

Du kan søke hele året, og vedtaket gjelder fra måneden etter komplett søknad er mottatt. Ved stort og varig inntektstap underveis i skoleåret, kan du søke om ny beregning av betalingen. Du må søke på nytt for hvert skoleår.
Søknadsskjemaet finner du her, i vår skjemakatalog og i tjenestebeskrivelsen.

Kontaktinformasjon