Det er i år 100 år siden misjonær Amanda Engesland fra Iveland døde. Vi markerer dette med en temakveld i Iveland kirke med besøk av Erik Kjebekk. Han vil prate om hennes liv som misjonær i Kina på begynnelsen av 1900-tallet. Vi får også besøk av Roald Føreland som vil prate om misjonærarbeid i Kina anno 2015.
Musikalske bidrag ved organist Oxana Emmelkamp. Enkel servering.

Amanda Engesland ble født i Iveland i 1884. Faren het Jon, mens moren het Anna (født Møll). I tillegg til et lite småbruk, arbeidet faren som lærer ved den lokale folkeskolen. De fikk åtte barn sammen.  Etter folkeskolen gikk Amanda på en fire ukers forsettelsesskole i Iveland. Senere, i 1903, reiste hun til lærerskolen på Stord, hvor hun tok en ettårig lærerskole.  Som 23 åring ble hun misjonær i Kina. Hun døde kun 31 år gammel.

Kilde: Masteroppgave i Historie (Dag Thomas Kvalvik).


Amanda-Engesland-misjonær-2.jpg