Stillingsannonse - velkommen som søker!

Iveland kommune ønsker å satse på gode oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunen. Kommunen ønsker av den grunn å styrke miljøarbeidet på skolen og se barn og unges tilværelse i en helhet. Kommunen har lenge samarbeidet med Moonlight i Vennesla om ungdomsklubb, men ønsker nå å satse sterkere på et helhetlig tilbud i kommunen.
Miljøterapeuten skal arbeide med å skape gode vilkår for barn og unge både på skolen og på fritiden. 

Les stillingsannonsen og søk gjerne innen fristen 15. februar 2023.

Kontaktinformasjon