Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline21. september kl. 12:16

100 dansere i hallen

Kommuneansatte, elever på skolen og barnehage-barn danset i går formiddag sammen i Ivelandshallen. Videoene kan du se her.

Les mer clear

Midlertidig botilbud

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Nødbolig

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Kriterier/vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om midlertidig botilbud (Nav)
aaa

Lover og forskrifter

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

___

Skjema

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

NAV-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Hvis NAV gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til NAV. Opprettholder NAV sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:NAV Midt-Agder
Leder: Velle, Rolf
Telefon:915 63 502
Epost:rolf.velle@nav.no
Nettadresse:https://www.vennesla.kommune.no/nav-midt-agder.423706.no.html
Besøksadresse:Hunfos Næringspark PM6, 4700 Vennesla

Kontaktpersoner

Navn:Rolf Velle
Tittel:Enhetsleder
Mobil:915 63 502
Epost:rolf.velle@nav.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2021-02-19 13:25
Gyldig til2022-01-13