Saksdokumenter

Menighetsrådet har følgende saker til behandling:

  • Godkjenning av innkalling og referat
  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester
  • Gudstjeneste liste 2. halvår
  • Trosopplæring
  • Menighetsbladet Kirkebakken
  • Alarmanlegg
  • Minnelund
  • Økonomi: Budsjettendring 2020 – innspill til budsjett 2021
  • Eventuelt 

Saksdokumenter (pdf)

Menighetsrådet sin egen side 

Kontaktinformsjon