Vi søker etter ca 8 årsverk

Vi ønsker gode søkere til disse ledige stillingene:

 • Lærere og fagarbeidere ved Iveland skole (2,3 årsverk) - søknadsfrist 24. september
  100 % fast stilling som lærer, primært tiltenkt barnetrinnene, men fag innen ungdomstrinnet kan være aktuelt. 100 % fast stilling som lærer på barnetrinnet, samt 30 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider 
 • 100% fast stilling innen psykisk helse - søknadsfrist 24. september
  Iveland kommune ønsker å ha fokus på tidlig innsats og tilby et godt, helhetlig tjenestetilbud. Enheten jobber recoveryorientert. Du vil få interessante oppgaver, og du får muligheten til å kontinuerlig forbedre tjenester og arbeidsprosesser. Du vil arbeide innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven
 • Pedagogisk leder og barnehagelærer ved Vatnestrøm barnehage (vikariater - 200% stilling) - søknadsfrist 29. september
  100 % vikariat som pedagogisk leder ved Vatnestrøm barnehage fra dags dato til 31.07.2024. 100% midlertidig stilling som barnehagelærer ved Vatnestrøm barnehage fra dags dato til 31.3.2024 med mulighet for forlengelse ut barnehageåret.
 • To barne og ungdomsarbeidere i Vatnestrøm barnehage (midlertidig 200% stilling) - søknadsfrist 29. september
  Det er behov for 2 barne- og ungdomsarbeidere i 100% midlertidig stilling i Vatnestrøm barnehage i Iveland kommune. Varighet fra dags dato til og med 31.03.24, med mulighet for forlengelse ut barnehageåret. 
 • Fast helgestilling som helsefagarbeider - søknadsfrist snarest 
 • Støttekontakt til ungdom - søknadsfrist snarest (senest 31. desember)

Kontaktinformasjon