Vi har siden 2012 hatt ordningen med lyttevenner i skolene i Iveland. I Aust-Agder er vi trolig den kommunen som har holdt på lengst med dette positive prosjektet.

Ivelandskolen ønsker å videreføre den positive forbindelseslinjen mellom aktive eldre som er glad i å lese og barn som har lyst til å lese og gjøre dette sammen med voksne.

Gode relasjoner:
Se meg.. er en grunntone og et viktig poeng i dette tiltaket. Elevene får lese for en voksen som har tid og interesse for hver enkelt. De får knytte kontakt med en voksen som frivillig bidrar i skolehverdagen, en voksen som lytter til elevenes lesing og forklarer vanskelige ord og sammenhenger.
Slik bygges bro mellom generasjonene, og de voksne blir aktive deltakere i skolen. Leseferdighet og leselyst hos barn i alderen 7 til 9 år stimuleres i samarbeid med skolens pedagogiske personale. 

Både lærere, elever og lyttevenner forteller om positive opplevelser. Sammen har de undret seg over alder, og om krokodiller i skauen i Iveland.  Vi får høre elevers uttalelser som: «Åh, det æ så gøy! De æ dritgreie!» «Æ det siste gonga du æ her? Åffer det?»  
Lyttevennene har også refleksjoner: «Så spennende bøker de får lese, og så flinke de er!»

Media omtaler prosjektet i positive vendinger, og det får gode ord fra alle, fra statsråd til forskere til lærere. Mange kommuner og skoler har funnet ut at dette er viktig ettersom erfaring tilsier at barn blir flinkere til å lese og at mange opplever deltakelse som lyttevenn som svært givende.

Fremtiden:
Vi starter opp et nytt "lytteår" i oktober 2017, og søker nå etter flere lyttevenner, både faste som vil bidra hver gang og vikarer som kan steppe inn når de faste er forhindret fra å møte. Å være «vikar» er en fin mulighet for å prøve ut om dette passer for deg.

Utfordringen er herved gitt! Send gjerne en mail eller sms til Bente Voreland, så formidler hun videre kontakt med skolen. Eventuelle spørsmål kan også sendes henne.
Takk for ditt bidrag!