Lytt til debattene

Hvert møte i kommunestyret vil bli sendt direkte via våre hjemmesider. Man kan lytte til debatten via egen lydfil som legges ut i samme artikkel som sakslista / saksdokumentene. Sendingen vil normalt starte 2-15 minutter før møtet tar til.

Lydfiler fra kommunestyret 2021

I dette avsnittet legger vi ut lydfilene fra møtene i kommunestyret for 2021.

Kommunestyret 4. november 2021:
Lytt til sendingen

 • Velkommen / innledning
 • Rådmannens presentasjon av budsjett 2022 - økonomiplan 2022-2025 (6:00)


Kommunestyret 20. oktober 2021 - del 1:
Lytt til debatten

 • Kort innledning 
 • Statusrapport fra Midt-Agder barnevern (01:10)

Kommunestyret 20. oktober 2021 - del 2:
Lytt til debatten

 • Innledning / Velkommen
 • 2. tertialrapport 2021 (06:50)
 • Hovedplan vei og veinormal (15:20)
 • Kjøle- synings- og seremonirom (22:20)

Kommunestyret 20. oktober 2021 - del 3:
Lytt til debatten

 • Kjøle-, synings- og seremonirom

Kommunestyret 20. oktober 2021 - del 4:
Lytt til debatten

 • Kvalifisert for framtida - høringsutkast
 • Høringssvar tilskudd frivilligsentraler (08:55)
 • Museumsstrukturen i Agder - veien videre for Iveland kommune (13:10)
 • Tilstandsrapport for skolene 2020/2021 (19:30)

Kommunestyret 20. oktober 2021 - del 5:
Lytt til debatten

 • Tilstandsrapport for barnehagene 2020/2021
 • TV-akjsonen 2021 (21:40)
 • Møteplan politiske utvalg 2022 (27:00)


Kommunestyret 27. september 2021:
Lytt til debatten

 • Søknad om fritak fra politiske verv
 • Valg av medlem av formannskapet (07:30)
 • Valg av ordfører (og varaordfører (14:00)
 • Taler og hilsener (27:00)

Kommunestyret 9. september 2021 - del 1:
Lytt til debatten

 • Innledning/velkommen
 • Selvkost på feiertjenester (04:30)
 • Midt-Agder Friluftsråd - ny samarbeidsavtale (09:30)
 • Kjøle, synings og sermonirom (15:40)

Kommunestyret 9. september 2021 - del 2:
Lytt til debatten

 • Kjøle, synings og sermonirom
 • Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030 (12:40)
 • Lokalhistoriske tiltak (16:30)
 • Revisjon av vedtektene for Region Kristiansand (19:10)

Kommunestyret 9. september 2021 - del 3:
Lytt til debatten

 • Informasjonssaker v/rådgiver Lisa Eiken.
  (Mikrofon ble ikke brukt ved spørsmål / diskusjon. Derfor noe svak lyd innimellom)

Kommunestyret 14. juni 2021: 

Møteprotokoll fra møte

Kommunestyret 27. april 2021:

Kommunestyret 15. april 2021:
Vi beklager noe uklar lyd i enkelte saker.

Kommunestyret 18. mars 2021:

 • Interpellasjon fra representanten Jan Andre Myhren (H), om Iveland Høyre ønsker å belyse saksbehandling fra rådmann utover kommunestyrets vedtak 10.12.2020
 • Skolestruktur - utvide utredning
  Hele debatten (mp3)

Kommunestyret 11. februar 2021:

Lydfiler fra kommunestyret 2020

I dette avsnittet legger vi ut lydfilene fra møtene i kommunestyret for 2020.

Kommunestyret 10. desember 2020:

Kommunestyret 5. november 2020:

Kommunestyret 22. oktober 2020:
Vi har dessverre ingen lydfiler fra dagens møte grunnet tekniske utfordringer.

Kommunestyret 10. september 2020:

Kommunestyret 18. juni 2020:

Kommunestyret 11. juni 2020: 


Kommunestyret 16. april 2020:


Kommunestyre 23. mars 2020:

Kontaktinformasjon