Lytt til debattene

Hvert møte i kommunestyret vil bli sendt direkte via våre hjemmesider. Man kan lytte til debatten via egen lydfil som legges ut i samme artikkel som sakslista / saksdokumentene. Sendingen vil normalt starte 2-15 minutter før møtet tar til.

Lydfiler fra kommunestyret 2021

I dette avsnittet legger vi ut lydfilene fra møtene i kommunestyret for 2021.

Kommunestyret 27. april 2021:

Kommunestyret 15. april 2021:
Vi beklager noe uklar lyd i enkelte saker.

Kommunestyret 18. mars 2021:

  • Interpellasjon fra representanten Jan Andre Myhren (H), om Iveland Høyre ønsker å belyse saksbehandling fra rådmann utover kommunestyrets vedtak 10.12.2020
  • Skolestruktur - utvide utredning
    Hele debatten (mp3)

Kommunestyret 11. februar 2021:

Lydfiler fra kommunestyret 2020

I dette avsnittet legger vi ut lydfilene fra møtene i kommunestyret for 2020.

Kommunestyret 10. desember 2020:

Kommunestyret 5. november 2020:

Kommunestyret 22. oktober 2020:
Vi har dessverre ingen lydfiler fra dagens møte grunnet tekniske utfordringer.

Kommunestyret 10. september 2020:

Kommunestyret 18. juni 2020:

Kommunestyret 11. juni 2020: 


Kommunestyret 16. april 2020:


Kommunestyre 23. mars 2020:

Kontaktinformasjon