Saker til behandling - aktuell link

Kommunestyret behandlet / ble orientert om følgende saker torsdag 10. september:

  • Økonomireglement etter ny kommunelov  
  • Korona samarbeid i Region Kristiansand  
  • Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 -fastsetting av valgdag  
  • TV-aksjon 2020  
  • Tildeling av ekstraordinære midler til næringslivet som følge av Covid-19
  • Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse samt ungdomsråd (referatsak)
  • Takk til rådmann Sten A Reisænen for 10 år i førersetet (referatsak)
  • Fylkesmannen orienterer om sin rolle, oppgaver og mandag (referatsak)

Lytt til diskusjonen i egne lydfiler. 

Kontaktinformasjon