40 lydfiler ligger ute

Debatten i kommunestyret legges ut som separate lydfiler for hver enkelt sak. På den måten blir det enkelt for dere å lytte til den eller de sakene som dere er spesielt interessert i. Lydfilene redigeres slik at evt pauser og andre avbrudd lukes vekk før filen legges ut på nettsidene.

Per i dag ligger det ute ca 40 lydfiler fra de fire siste møtene i kommunestyret.

Alle lydfilene finnes på egen side under avsnittet "Politikk og lokaldemokrati".
 

Kontaktinformasjon