Søndag den 13. desember er det Luciadagen. Sacta Lucia var født på øya Sicilia i byen Syracus i år 285. Navnet Lucia kommer av det latinske ordet lux som betyr lys.  I følge tradisjonen var den unge kvinnen et lys for sine omgivelser, der hun delte ut mat og klær til fattige fanger. Hun døde i år 304 bare 19 år gammel, og ble en av mange martyrer under styret til keiser Diokletian.

Denne kvelden feirer vi lyset i Iveland kirke. Vi skal feire Jesus som sa om seg selv ”Jeg er verdens lys”, og vi skal presentere fortellingen om Lucia.
Alle konfirmantene blir med og kveldssamlingen er for alle - store og små.
Flyktningetjenesten i kommunen vil også være med å fortelle om sitt engasjement. Vi ønsker særlig barna velkomne, og håper at foreldrene lar de små være litt seint opp i anledningen denne helt spesielle kvelden. Ivar prest ga for noen år siden ut en bok for barn om Lucia. Den vil alle barn få gratis når vi er ferdig ca kl. 20.00!