Lekkasjen reparert - vannprøve ok

Informasjon lørdag 15. januar kl. 11.30:
Kokevarselet er opphevet. Vi fikk nettopp svar fra laboratoriet om at drikkevannet er i orden. Kokevarselet for berørte abonnenter er da opphevet med øyeblikkelig virkning. Takk for all tålmodighet fra berørte husstander i forbindelse med vannlekkasjen.

Informasjon torsdag 13. januar kl. 17.00:

Lekkasjen er reparert og vannet er tilbake. Det kan bli litt klorsmak og lukt på vannet. Kokevarselet opprettholdes for abonnenter sør for Klokkargården til vannprøve er tatt og fått tilbake prøvesvar.

Her er to bilder fra dagens reperasjonsarbeid (klikk på bildet for større versjon)

 
Vannlekkasje 13.01.22
Her er nytt rør montert
Vannlekkasje 13.01.22 -2
Før montering av nytt rør

Vannlekkasje-12.01.22Informasjon onsdag 12. januar kl. 19.00:
Vannlekkasjen på hovedvannsrøret er nå funnet. Bruddet er i enden av parkeringsplass på bedehuset mot kommunehuset. Graving for å reparere lekkasjen begynner i morgen tidlig. Ut på dagen vil vannet bli stengt for abonnenter sør for gamle banken når vannrør skal byttes. Det er vanskelig å si nøyaktig tidspunkt når stengingen blir da røret ligger 3,5m dypt og det vil gå endel tid å få gravd det frem. Kokevarsel for nevnte abonnenter i tidligere SMS gjelder fortsatt. Vi beklager ulempen dette medfører. Bildet er fra dagens lokalisering.


Informasjon tirsdag 11. januar kl. 18.30:
Vannet er nå tilbake etter varslet vannstenging for abonnenter sør for Klokkargården. Drikkevann må fortsatt kokes for de samme husstandene. I morgen onsdag 12. januar kommer Kristiansand kommune med feilsøkingsutsyr for å lokalisere eksakt lekkasjested. Vi vet nå at lekkasjen ligger på rørstrekk mellom gamle banken og bedehuset. Onsdag kan det ble litt variert trykk og korte vannstopp mens vi feilsøker for abonnenter sør for gamle banken. Vi beklager ulempen dette medfører. 

Informasjon mandag 10. januar kl. 12.00:
Det blir vannstenging for husstander og offentlige bygg sør for Klokkargården tirsdag 11. januar kl. 13.00. Da skal det monteres inn en ventil i kum ved gamle banken. Vi tenker at vannet kun blir borte 3-4 timer dersom alt går som planlagt. Når ventilen er montert kan vi stenge vannet mot bedehuset ved behov, mens de kommunale byggene, skole, hallen og kommunehuset har vann.
Onsdag 12 januar får vi bistand fra Kristiansand kommune med feilsøkingen. De kommer med et lytteutstyr beregnet for plastrør/pvc. I forbindelse med feilsøkingen onsdag kan det bli noen sporadiske korte vannstopp for å lokalisere skadestedet. Skulle de ble langvarige, mer enn 30 minutt, blir det sendt ut SMS varsling (noe vi ikke regner med). Finner vi lekkasjen på onsdag så er planen å begynne å grave og utbedre den torsdag morgen.
Grunnet vannstenging på tirsdagen og igjen litt på onsdagen, vil vannledningene bli trykkløse. Det er da ikke hensiktsmessig å ta vannprøve for å «friskmelde drikkevannet». Det tar 24 timer å få svar på prøven.

Oppsummert: Kokevarselet gjelder inntil videre for alle sør for gamle butikken frem til annen beskjed blir gitt. Alle vil bli varslet når kokevarselet opphører og drikkevannet trygt kan drikkes igjen.


Informasjon fredag 7. januar kl. 17.00:
Etter en helhetlig vurdering ble det ikke tatt vannprøve idag, og situasjonen er uendret. Kokevarsel vil fremdeles gjelde gjennom helga for de som holder til sør for den gamle butikken.

Informasjon torsdag 6. januar kl. 11.00:
Det tilsettes nå klor på vannledning på Skrøme vannverk grunnet trykkløst nett i går. Det kan da bli litt klorlukt og smak på vannet. Dette vil gjelde alle abonnenter. Kokevarsel gjelder fremdeles for de som er sør for gamle butikken. Vannprøve vil bli tatt fredag 7. januar på morgenen. Ved positivt svar på analyse kan kokevarsel oppheves. Ny varsling om det vil komme. Det jobbes fremdeles med å finne lekkasjen på et rørstrekk på 532 meter ved gamle banken. Vi beklager ulempen dette medfører. 

Informasjon onsdag 5. januar kl. 20.30:
Vi kommer ikke videre i kveld med å finne lekkasjen. Vannet vil komme tilbake for alle i løpet av kort tid. Lekkasjen er ikke helt lokalisert og Norva24 kommer med annet feilsøkingutstyr i morgen tidlig.
Viktig beskjed til husstander syd for gamle butikken: Ledningsnettet har vært trykkløst. Da må alle koke drikkevannet til de får beskjed om at vannet er trykt å drikke. Dette gjelder ikke for husstander nord for gamle butikken, Natelandsholtet og Fosstveitlia. Det vil komme nytt varsel når vi har fått lokalisert lekkasjen og denne skal repareres. Vi beklager de ulempene dette medfører.

Informasjon onsdag 5. januar kl. 17.00:
Det er sendt ut informasjon til aktuelle huseiere via sms i ettermiddag. Her følger en status samt litt om arbeidet videre:
Vi har satt inn en stengeventil slik at Klokkargarden øst og vest, samt gamle butikken har fått tilbake vannet. Skal vannet drikkes må det kokes. Dette for at vannrørene har vært trykkløse. Når vannlekkasjen er lokalisert og reparert blir det tatt en vannprøve for å friskmelde drikkevannet. Inntil ny beskjed gis må husstander i aktuelt område koke vannet som skal drikkes for å være på den sikre siden. Vi beklager ulempen dette medfører. 

Arbeider videre utover kvelden:
Vi jobber videre i kveld for å finne ut hvor lekkasjen er. Den befinner seg et sted mellom kum ved Klokkergården og mot pumpestasjon ved gamle banken. Det er et langt strekk å feilsøke på. Det blir brukt en gass i de stengte rørene og da kan man sniffe med et måleapparat. Vi får hjelp av Norva24 til feilsøkingen. Da håper vi å få lokalisert nøyaktig bruddsted slik at vi umiddelbart kan begynne å grave. Vi informerer straks vi vet noe mer.

Informasjon tirsdag 4. januar kl. 15.00:
Varsel om vannstenging grunnet reperasjon av stor vannlekkasje på hovedvannledning Skrøme vannverk:
Varselet gjelder ikke beboere nord for gamle butikken. Natelandsholtet og Fosstveitlia vil beholde vannet. Stengingen vil bli fra onsdag 5. januar kl. 12.00. Det blir satt ut 1000 liters tank med forbruksvann ved Åkle. Berørte husstander oppforderes til å tappe vann i bøtter og kar. Drikkevann kan hentes i kanner ved hovedinngangen til omsorgssenteret mellom kl. 12.00 - 20.00. Vi håper stengingen blir så kort som mulig slik at ulempen og belastningen for den enkelte innbygger blir minst mulig, men lekkasjen er nå så stor at den er nødt til å utbedres. Vi beklager den ulempen dette medfører.
Dersom noen trenger ekstra bistand i forbindelse med dette kan teknisk vakt kontaktes på tlf. 911 72 558.

Drift og utvikling har sendt ut sms til alle huseiere som har registrert seg som mottakere i Altinn. Leietakere må få informasjon fra huseier.  

Kontaktinformasjon