Dette er en økning på fem personer fra måneden før.
Ledigheten utgjør 2,6% av arbeidsstyrken i Iveland. For fylket som helhet ligger arbeidsledigheten nå på 4,0%.