Tomter i boligfelt

Vi har flere boligområder der private tilbyr tomter samt områder der kommunen tilbyr boligtomter. For å se nærmere på reguleringsplan / området anbefaler vi å gjøre et søk via kommunekart. Dette er omtalt under hvert avsnitt.

Heimreneskilen boligfelt, Vatnestrøm:
Idyllisk boligfelt med Ogge som nærmeste nabo. Gang- sykkelvei til skole (500 meter), barnehage (500 meter) og butikk (700 meter). Gå inn på kommunekart og søk på «Heimreneskilen». Velg første søketreff, boligfeltet vises. For nærmere informasjon kontakt Thorvald Håverstad tlf 905 06 009 

Skislandsåsen boligfelt, Skisland:
Nytt boligfelt med nydelig utsikt mot Otra, helt sør i kommunen. Skisland med nabobygda Røyknes har om lag 250 innbyggere. 8 km til barnehage (fra august 2021) og 16 km til skole. Gå inn på kommunekart og søk på «Skisland». Velg første søketreff. Skislandsåsen er den østlige delen av område. For nærmere informasjon kontakt Jan Helge Vigsnes tlf 909 53 108
 
Skislandsåsen boligfelt, Skisland (kommunale tomter):
Iveland kommune har pr juni 2020 tre tomter for salg i boligfeltet. For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Egil Mølland, tlf 908 75 626

Hiltveitåsen boligfelt, Birketveit:
Boligfelt sentralt i kommunesenteret Birketveit. Gang- sykkelvei til skole (500 meter),  7 km til barnehage (fra høsten 2021). Butikk, idrettshall, bibliotek, kommunehus i nær tilknytning. Gå inn på kommunekart og søk på «Hiltveitåsen». Velg første søketreff, boligfeltet vises. For nærmere informasjon kontakt Karl Inge G. Thomassen tlf 906 05 313.

Bjørnehatten boligfelt, Skaiå:
Boligfeltet står klart. Tomtepriser er fastsatt av kommunestyret. Gang- sykkelvei til barnehage (250 meter (fra høsten 2021)), 7 km til skole. Butikk et steinkast unna! Gå inn på kommunekart og søk på «Bjørnehatten». Velg første søketreff, boligfeltet vises. For nærmere informasjon kontakt enhetsleder Egil Mølland i Iveland kommune, tlf 908 75 626.
Les egen artikkel på våre hjemmesider, publisert 16. april 2021. 

Tomter utenfor boligfelt

Vi har per mars 2021 endel ledige tomter utenfor boligfelt. For å få en god oversikt over tomtene, anbefaler vi å gå inn på kommunekart, velg "Eiendommer" ved søk (navn, gnr, bnr etc).

Følgende oversikt gjelder:

  • 2 stk. i Lone gnr. 20 bnr. 9 (eier: Thora Honnemyr, tlf 950 89 798)
  • 1 stk. i Ødegården gnr. 20 bnr. 8 (eier: Tor Andre Vatne)
  • 2 stk. på Frigstad gnr. 50 bnr. 8, 9 (eier: Anja Louise Brekne)
  • 4 stk. på Møkjåland, gnr. 28 bnr. 6 (eier: John Thomas Homme, tlf 959 23 615)
  • 3 stk. på Møkjåland, gnr. 28 bnr. 7 (eier: John Thomas Homme, tlf. 959 23 615)
  • 3 stk. ved Omestadveien, gnr. 19 bnr. 16 (eier: Astrid Marie Gavlen, tlf. 909 52 218)
  • 5 stk. ved Vatnestrømveien gnr. 63 bnr. 17 (eier: Mjølund) 

Tilskudd til boligbygging

Det er mulig å søke om inntil kr. 300.000,- i boligtilskudd.

Aktuelle linker:

Kontaktinformasjon