Informasjon - søk på stillingen

Avdelingen har som hovedoppgave å sikre alle mennesker og bygninger i Setesdal mot brann og ulykker gjennom å utføre gode forebyggende tjenester. Vi søker derfor etter personer med serviceinnstilling og som er kontaktskapende.

Hovedarbeidsoppgaver er tilsyn med fyringsanlegg, tilsyn med boliger, feiing av røykkanaler med ildsteder og forebyggende brannvernarbeid. Feierne arbeider i team og overlapper der det er nødvendig innen brannvesenets arbeidsområde. Det må påregnes reisevirksomhet i perioder.

Les hele stillingsannonsen på Setesdal Brannvesen IKS sine hjemmesider.
 

Kontaktinformasjon