Stillingsannonsen

Iveland kommune har gjennom flere år hatt stort fokus på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Dette viser seg igjen i høy kvalitet i det pedagogiske arbeidet og samarbeid mellom ulike instanser som f.eks. skole/barnehage, skole/helsestasjon, skole/ppt.
Personalet har de siste årene fått god kompetanse på traumebevisst omsorg, og har fokus på relasjonsbygging.

Skolen vil skoleåret 23/24 fortsette med kompetanseheving sammen med blant annet RVTS, UiA og Sørlandet sykehus. Iveland skole jobber læringsorientert med mål om at alle elevene skal bli den beste versjonen av seg selv.

Vi håper dette virket interessant!!

Les hele stillingsannonsen og søk gjerne. Søknadsfristen er 29. mars.
 

Link og kontaktinformasjon