Stillingen er på 70% og vil være ledig i perioden 8. februar 2016 – medio november 2016.

Arbeidsoppgaver vil være veiledning og oppfølging av våre brukere i NAV innenfor kommunalt og statlig område. Hovedvekten av oppgavene vil likevel være innenfor de statlige tjenestene. Oppfølging av brukere med Arbeidsavklaringspenger, dagpenger , veiledningsvakt og gjennomføringer av gruppeinnkallinger vil være noen av hovedoppgavene. 

Du må ha:

 • Minimum 3-årig høgskole- eller universitetsutdannelse
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God IKT - kompetanse 

Ønskede personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Veiledningskompetanse 
 • Stor arbeidskapasitet
 • Flink til å skape gode relasjoner og yte god service
 • Fleksibel og omstillingsdyktig
 • Ressursorientert og løsningsfokusert
 • Menneskesyn som støtter NAVs visjoner og verdier

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Søknadsfristen er 3. januar 2016. Søknaden sendes inn via Iveland kommune sin hjemmeside. 
Spørsmål om stillingen kan rettes til leder ved NAV Iveland, Gyro Heia.

”NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.”