Informasjon og søk på stillingen

Arbeidsoppgaver:  

  • Vaktmester på Iveland omsorgsenter
  • Ansvar reparasjoner, montering og utkjøring av hjelpemidler
  • Deltagelse som røykdykker i Setesdal Brannvesen IKS, kan bli vektlagt i forbindelse ansettelse i stillingen. Bosted i forhold til brannstasjonen vil da måtte være i henhold til brannordningen
  • Forefallende vedlikehold på kommunale bygg, eiendommer og anlegg
  • I tillegg må det påregnes andre oppgaver som avdelingen har ansvar for
  • Være villig til å være med i teknisk vakt
  • Koordinering av arbeidsoppgaver for personer som er i arbeidstrening

Søk på stillingen her.
Søknadsfristen er lørdag 30. november. Velkommen som søker! 

Kontaktinformasjon