Stillingsannonse

Setesdal Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for brann- og feiertjenesten i kommunene Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle, innbyggertall ca.8.200.
Brannvesenet har 7 heltid - og 84 deltidsansatte fordelt på 8 brannstasjoner.  

Det er nå en ledig stilling som brannkonstabel (deltid) i Iveland:
Brannkonstabelene blir innkalt ved branner/ulykker etter behov. Det er ca. 11 øvelser à 3 timer pr. år med møteplikt. Brannkonstabelen er uten fast vaktordning, men har plikt til å bære radio. 

Krav til stillingene:
 • Arbeidssted og bosted innenfor rimelig tid fra brannstasjonene
 • Førerkort kl. B
 • Må oppfylle fysiske/psykiske, samt medisinske krav til røykdykking                        
 • Deltakelse i brannvesenet krever godkjenning fra hovedarbeidsgiver
 • Vilje til nødvendig opplæring
 • God samarbeidsevne og fleksibilitet
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Ønskelige:
 • Tilgjengelig på dagtid.
 • Førerkort kl C
 • Utrykningsførerbevis kode 160
 • Førstehjelpskompetanse.
 • Røyk/vann dykker kompetanse
Aktuelle søkere må gjennomgå fysisk test. Stillingen avlønnes etter avtale og med en fast årlig godtgjørelse for bæring av radio.
Det tas forbehold om endring i stillingsinnhold, stillingsbetegnelse som følge av framtidig organisering. Den som tiltrer stillingen må framlegge helse- og politiattest. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 1 års prøvetid. 
Setesdal Brannvesen Iks ønsker et mangfold på arbeidsplassene som gjenspeiler befolkningen for øvrig. Alle kvalifiserte oppfordres med det til å søke.
 
Spørsmål om stillingen rettes til konst. brannsjef Olav Nese mob. 975 79 226
 
Søknadsfristen er 1. juli 2022.  
Søknad med CV sendes til post@sb-iks.no

Link og kontaktinformasjon