Dette er en nyopprettet prosjektstilling finansiert gjennom tilskudd fra Fylkesmannen i Aust Agder. Stillingen er ment å bidra til en reell kapasitetsøkning i det samlede kommunale rusarbeidet og er underlagt tjenesteområdet for Helse & Velferd. Boveilderen vil arbeide etter den kommunale helse og omsorgstjenesteloven.

Iveland kommune ønsker å ha fokus på tidlig innsats og gode helhetlige tjenester mellom de ulike tjenestene. Det vil derfor vektlegges at den som innehar stillingen er utadvent, selvstendig og god på samhandling med andre mennesker og samarbeidsaktører.

Du må ha:

 • Høyere utdanning på bachelornivå eller annen relevant erfaring/utdanning.
 • Sertifikat klasse B og egen tilgang på bil til bruk i tjenesten (bruk av egen bil kompenseres gjennom kilometergodtgjørelse)
 • Mulighet til noe arbeid utover ordinær arbeidstid ved behov.

Vi ønsker at du:

 • Finner gode løsninger til beste for brukerne
 • Har gode evner til å veilede andre mennesker
 • Er utadvent,initiativrik og selvstendig
 • Er flink til å jobbe i team og med samarbeidsaktører
 • Har evne til å motivere andre
 • Har godt humør
 • Tar initiativ til kontinuerlig forbedring av tjenester og arbeidsprosesser
 • Har god formuleringsevne og kommuniserer tydelig både eksternt og internt både muntlig og skriftlig.
 • Behersker norsk og engelsk
 • Har gode dataferdigheter

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariffsatser
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Stor grad av selvstendighet i arbeidshverdagen
 • Pensjonsordninger gjennom KLP
 • Fleksibel arbeidstid

Evt spørsmål om stillingen kan rettes leder ved NAV-Iveland Gyro Heia.

Du søker stillingen elektronisk via våre hjemmesider under "Selvbetjening" - "Skjemaer A-Å" - "Søknad på stilling", eller via link i høyre kolonne.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om det og begrunne det i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge