De fem kursene er som følger:

Navn og tema på kurset: Oppstartsdato: Kontaktinfo.:
Depresjonsmestring 7. oktober 951-58663
Depresjonsmestring 15. oktober 380-79555
Mestring av belastning 22. oktober 941-33949
KOLS 9. november 482-89967
Diabetes 2 17. november 380-79555

Kursene er åpne for alle innbyggere i de sju kommunene.
Les mer om temaene på Knutepunkt Sørlandet sine hjemmesider eller ta en telefon til aktuell kontaktperson eller Ingeborg Landen (kontaktperson for alle kursene).