Hva handler rapporten om?

Kvalifisert om framtida er en helhetlig tilnærming i Iveland kommune der målet er at hvert barn og elev skal bli den beste utgaven av seg selv. Det var ordfører som i 2012 tok initiativ til satsingen, og foreldre, ansatte, politikere, tillitsvalge og FAU deltok i en ti måneders prosjektperiode. Resultatet ble en tilnærming som er nærmere beskrevet i rapporten (se under). Det rapporteres årlig til kommunestyret.

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon