Innspill sendes inn elektronisk

Vedtaket fra kommunestyret lyder slik:
Kommunestyret godkjenner at nytt utkast til Kvalifisert for framtida inkludert handlingsplan legges ut på høring.

Det ønskes innspill på hele dokumentet, men spesielt disse områdene: 

  • Definisjon av oppvekst 
  • Satsingsområder 
  • Mål og delmål for hvert satsingsområde 
  • Tiltak i handlingsplanen

Eventuelle økonomiske konsekvenser vil vises i det endelige forslaget til vedtak til høsten.

Innspill og kommentarer meldes inn via eget skjema. Høringsfristen er 31. august 2022.

Rådgiver Lisa Eiken (bildet) ønsker flere innspill til dokumentet. Hva bør vi satse på de fire neste årene?
Lisa KFF 2022

Kontaktinformasjon