Innspill sendes inn elektronisk

Vedtaket fra kommunestyret lyder slik:
Kommunestyret godkjenner at nytt utkast til Kvalifisert for framtida inkludert handlingsplan legges ut på høring.

Det ønskes innspill på hele dokumentet, men spesielt disse områdene: 

  • Definisjon av oppvekst 
  • Satsingsområder 
  • Mål og delmål for hvert satsingsområde 
  • Tiltak i handlingsplanen

Eventuelle økonomiske konsekvenser vil vises i det endelige forslaget til vedtak til høsten.

Innspill og kommentarer meldes inn via eget skjema

Høringsfristen er 31. august 2022.

Kontaktinformasjon