Informasjon / kurskvelder

Iveland helsestasjon inviterer foreldre og foresatte i Iveland kommune til et tre kvelders kurs i det internasjonale Circle of Security Parenting (COS-P (Trygghetssirkelen)).

Kurskveldene avholdes i kommunestyresalen på kommunehuset følgende tirsdager:

  • 16. oktober kl 17.00 – 18.30 
  • 23. oktober kl 17.00 – 18.30 
  • 30. oktober kl 17.00 – 18.30 

I tillegg blir det en kveld i januar 2019 til repetisjon, oppsummering og erfaringsutveksling.

COS-P presenteres gjennom filmer og refleksjoner. Det er åtte ulike tema, der alle omhandler det å bygge en god relasjon mellom barn og foreldre / foresatte fra dag 1. Fra januar 2015 har Iveland helsestasjon tilbudt alle foreldre COS- P som en del av programmet for barnets første leveår. Tilbakemeldingene er at det er nyttig og forståelig. Barnehagen sine ansatte jobber også ut fra de samme prinsippene når de er sammen med barna. 
Velkommen til dere som ønsker en repetisjon, eller som ikke har kunne ta fri jobb for å komme på helsestasjonen på dagtid!

Påmeldingsfristen er mandag 24. september - førstemann til mølla... Dersom det skulle være ledig plass etter denne datoen vil man tilby kurset til andre interesserte, for eksempel besteforeldre. 

Kursholdere: 
Berit Marie Sandland og Gunn Åsland, helsesøstre ved Iveland helsestasjon. 

Påmelding:
Send sms til Gunn Åsland, 915-98567. Husk navn og hvor mange som melder seg på. 

 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon

Påmelding på sms til Gunn Åsland.