Hun forteller at øya er fredelig og at trivselen er stor. Her jogger hun runde på runde og føler seg i ett med naturen.
- Å være i en malerisk arbeidsprosess kan tappe meg for krefter. I skogen finner jeg påfyll. Odderøya er rett og slett god stemning! Jeg er følsom for inntrykk og atmosfæren her er veldig god, forteller hun til Lene Dalgård hos odderoya.no.

Bli bedre kjent med Ingrid Thortveit, hennes bakgrunn, drømmer og profesjon via linkene i høyre kolonne - og husk salgsutstillingen 7. og 8. november!