Informasjon om kulturstipendet

Formålet med Iveland kommunes kulturstipend er å oppmuntre og støtte barn og ungdom som har et spesielt talent innenfor det utvidede kulturbegrepet (sang, idrett, musikk, dans, kunst etc.), og ønsker å videreutvikle dette. Det er ingen nedre aldersgrense for å søke, men kandidaten kan ikke være mer enn 20 år. Den som mottar stipendet må bo i kommunen eller ha nær tilknytning til kommunen. Det er satt av kr. 8.000,- til denne ordningen i år. 

Det er mulig for lag/foreninger og enkeltpersoner å selv fremme forslag til kandidater.

Benytt vårt elektronisk søknadsskjema.

Etter planen vil saken bli behandlet av tjenesteutvalget onsdag 16. november.
 

Søknadsskjema og kontaktinformasjon