Informasjon om kulturstipendet

Formålet med Iveland kommunes kulturstipend er å oppmuntre og støtte barn og ungdom som har et spesielt talent innenfor det utvidede kulturbegrepet (sang, idrett, musikk, dans, kunst etc.), og ønsker å videreutvikle dette. Det er ingen nedre aldersgrense for å søke, men kandidaten kan ikke være mer enn 20 år. Den som mottar stipendet må bo i kommunen eller ha nær tilknytning til kommunen.
Det er satt av kr. 8.000,- til denne ordningen i år. 

Nytt fra 2018: Det er nå mulig for lag/foreninger og enkeltpersoner å selv fremme forslag til kandidater.

Benytt elektronisk søknadsskjema som du finner i tilknytning til denne artikkelen.
 

 

Søknadsskjema og kontaktinformasjon