Informasjon om tilbudet

Det er inngått en avtale mellom Vennesla og Iveland kommuner vedr kulturskole-tilbudet. Hver torsdag etter skoletid tilbyr vi musikk-undervisning (piano, trommer, gitar) ved Iveland skole.

Søknad om musikk-undervisning i Iveland (frist 5. juni):

Betalingssatser:

Kulturskole-tilbudet vil starte opp i siste halvdel av august 2019.

Kontaktinformasjon