Informasjon

Statutter for Iveland kommunes kulturpris:

  1. Kulturprisen deles ut hvert 2. år til enkeltpersoner eller foreninger, som på en særskilt måte har gjort en innsats for kulturlivet i Iveland. Prisen fastsettes til kr. 7.000,- pluss diplom og en gave på inntil kr. 1.000,-
  2. Prisen utdeles bare dersom man finner fram til verdig(e) kandidat(er).
  3. Prisen skal være en stimulans for kulturlivet i Iveland, og blir tildelt enkeltpersoner eller foreninger som på en særskilt måte har gjort en innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep.
  4. Utdeling av prisen skjer etter forslag fra organisasjoner, institusjoner eller privatpersoner. Tjenesteutvalget kan også selv finne fram til aktuelle kandidater.
  5. Tjenesteutvalget gjør vedtak om hvem som skal få prisen. Prisen kan tildeles en person, en gruppe personer eller en forening. For å få prisen må vedkommende være bosatt i Iveland, eller ha en særlig  tilknytning til bygda.
  6. Utdelingen av prisen foretas av Tjenesteutvalget, og prisutdelingen legges til en kulturkveld / bygdekveld.

Du må gjerne melde inn ditt forslag til kandidat via vårt elektroniske skjema. Fristen er torsdag 2. mars.

Tidligere års vinnere vil du finne på siden "Generell kultur / Kulturtilbud og tilskuddsordninger" - link i neste avsnitt.

Innmelding av kandidater / linker

Kontaktinformasjon