Planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn samtidig som det blir meldt oppstart av planarbeidet, jfr. Plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.
Planprogrammet  er tilgjengelig i tilknytning til denne artikkelen og på vår egen side om planer til høring.

Kommentarer og innspill til planarbeidet meldes inn via eget elektronisk skjema innen mandag 10. april.