Kulturminneplanen / linker

I utkast til kulturminneplan har man fokus på følgende områder/tema:

  • Gruvedrift
  • Skulebygg
  • Krigsminne
  • Spor av fortid
  • Spor i vassdrag

Forslag til kulturminneplan for 2018-2022 (pdf)
Send gjerne inn en høringsuttalelse (frist 30. mai 2018)

Kontaktinformasjon