Vennesla og Iveland kommune har i samarbeid med kreftforeningen, ansatt kreftkoordinator i 50 % stilling. Dette er et tilbud til deg som pasient og til pårørende. Kreftkoordinator er et lavterskel tilbud, og det er dermed ikke nødvendig å søke om å få tildelt denne tjenesten. Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator Solfrid Fredriksen tlf. 982-93743.
Hun har kontor ved Venneslaheimen omsorgssenter (mandag og onsdag).

I høyre kolonne kan du lese hele stykket fra Vennesla Tidende.

Iveland kommune har fra 01.01.2016 sagt opp sitt samarbeid om kreftkoordinator.