Følg saken via aktuelle nettsider

Vi oppfordrer alle til å følge med på aktuelle nettsider. Folkehelseinstituttet har en god side. De siste dagene har Regjeringen utarbeidet en oversiktlig side. HelseNorge har også en god side.

Forskrift om hytteforbud er innført. Vi følger de nasjonale retningslinjene.

Iveland kommune oppfordrer våre innbyggerne til solidarisk å følge nasjonale råd om ikke å hamstre matvarer. Det er ingenting som tyder på at det blir matvaremangel i Norge.
Vi har etablert beredskap (kriseledelse) i tråd med nasjonale føringer. Innbyggerne skal føle seg trygge når koronaviruset når vår kommune.

Forebygge smitte

Hva gjør vi i Iveland kommune ?

Sist oppdatert torsdag 26. mars kl. 15.00: 

Iveland kommune har iverksatt kriseledelse. Det er påvist en person med smitte i Iveland pr torsdag 26. mars kl. 12.00. 
Til sammen 40 personer er nå permittert / uten jobb i Iveland per 24. mars. Dette tilsvarer 6,3% (menn 7,5%, kvinner 4,7%) av arbeidsstyrken.

Som et ledd i den nasjonale dugnaden for å hindre korona-smitte, samt oppfølging fra nasjonale myndigheter, iverksettes følgende tiltak i Iveland kommune:

Helse og velferd:
Driften av legekontoret foregår som normalt, men det vil bli gjort prioriteringer i forhold til hva som kan vente. Vi presiserer at pasienter med luftveissymptomer MÅ ringe på forhånd. 

Prioriterte oppgaver ved Iveland helsestasjon (0 - 5 år):

 • Følge opp nyfødte – hjemmebesøk bør i størst mulig grad unngås
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet ved 6 u, 3 mnd., 5 mnd., 12 mnd. og 15 mnd
 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier

Ellers minner vi om:

 • Helsesykepleier Gunn Åsland er tilgjengelig på telefon (915 98 567) for henvendelser fra foreldre, mandag – fredag kl. 8.00 – 15.30. Helsesykepleier Siri Aa Larsen er i full jobb v Iveland legekontor inntil videre.
 • Dere som har fått utsatt avtalene, og dere som har avtaler framover, kalles inn i puljer for å ivareta disse anbefalingene. 
 • Timer som er gitt framover til andre konsultasjoner går ut foreløpig. 
 • Når det gjelder vektkontroller, generell oppfølgning og kartlegging av utvikling avventer vi retningslinjer fra Helsedirektoratet.
 • Konsultasjonene vil bli på helsestasjonen, oppussingsarbeidet er ferdig i våre lokaler og vi holder adskilt fra legekontoret. Til konsultasjoner vil det innkalles færrest mulig til samme tid.
 • På Iveland helsestasjon vil vi legge vekt på å ha gode intervall mellom timene for å hindre smittespredning; Overflate desinfeksjon mellom hver konsultasjon og unngå kontakt mellom familiene. Ber også om at eldre søsken ikke blir med inn på konsultasjonene hvis det er mulig. 
 • Dere vil rutinemessig bli spurt om barn, foreldre eller andre husstandsmedlemmer har, - eller er i ferd med å utvikle symptomer på luftveisinfeksjon.
 • For gjennomføring av konsultasjoner uten mistanke om smitterisiko skal ansatte følge vanlige smittevernrutiner. Det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr.
 • Jordmor og legekontor samarbeider om svangerskapskontrollene. De gravide med avtale hos jordmor vil bli kontaktet. Jordmor er tilgjengelig på tlf. 917 35 994. Hun oppfordrer de gravide til å ta kontakt hvis de har behov. Viser også til kvinnekliniken for info om opphold på føde- og barselavdelingen.
 • Kommuneoverlegen har nedlagt forbud mot samlinger med over 10 personer. Se egen omtale i eget avsnitt.
 • Det tilbys videokonsultasjon på Iveland legekontor. Se egen omtale i eget avsnitt.
 • Skolehelsetjenesten: Barn og unge med behov for en samtale med helsesykepleier, eller familier som har ekstra bekymringer i denne situasjonen, kan kontakte helsesykepleier på tlf eller sms; Gunn Åsland tlf 915 98 567. 
 • Moonchat: Hver dag mellom kl. 17.00-19.00 kan ungdom chatte med miljøterapeuter ved Moonlight. Benytt "mlvennesla" (snap) eller "kine kleppe olsen" (messenger). Mer informasjon samt lenker til en rekke nasjonale nettsteder som tilbyr råd, veiledning, chat etc finnes i avsnittet "Informasjon til barn og unge". 
 • Psykisk helsetjeneste: Oppfølgingssamtaler vil hovedsaklig skje pr telefon. Aktuelle pasienter vil bli kontaktet av psykiatriske sykepleiere.
 • Fysioterapeutene ved Iveland omsorgssenter vil holde stengt inntil videre, men de kan treffes på telefon (Monica  - 909 57489 og Bodil - 950 25801)
 • Fast kontordag i barnehagene vil også utgå
 • Veiledningssenteret ved NAV holdes stengt frem til 15. april. Ved henvendelser ring 55 55 33 33. Post sendes til Vennesla kommune v/NAV, Postboks 25, 4701 Vennesla
 • Flyktningetjenesten er tilgjengelig på telefonnummer: 37 96 12 00
 • Tannklinikkene stenges ikke, men reduserer tilbudet betydelig. Behandlinger som det er problematisk å avslutte brått, og som det er ønskelig å gjennomføre, vil fortsatt gjennomføres. Hovedregelen for behandlinger som fortsatt skal gjennomføres er at friske tannhelsepasienter skal møte til avtalt tid til timen sin. De som har luftveisinfeksjoner eller andre symptomer som hoste og lignende må ikke gå inn på klinikkene våre, men ringe tannklinikken sin.

Skole og barnehage:

 • Du skal ikke betale for barnehage og SFO i den perioden de er stengt. Du må likevel betale regningen hvis du mottar krav. Dere som bruker barnehage/SFO til vanlig, vil få faktura for mars måned innen 25. mars. Denne må betales. Vi vil etter planen foreta en avregning på april-fakturaen, men dette er avhengig av hvor lang tid det vil ta før barnehage/SFO starter opp.  

Pleie og omsorg:

 • Iveland omsorgssenter er stengt for besøkende uten avtale. For avtale ring tlf 950 25 726
 • Begrenset hjemmetjeneste
 • Fotpleie og frisørtjenester opphører inntil videre

Drift og utvikling:

 • Landbrukskontoret er stengt. Jordbrukssjef Inge Eftevand, tlf. 905 17 089 og skogbrukssjef  Lars Johan Skjeggedal, tlf. 414 44 017 er tilgjengelig på telefon
 • Kommunens idrettshall, gymsaler og øvrige idrettsanlegg (blant annet på Birketveit) er stengt på ubestemt tid. 
 • Drift og utvikling har en styrket fokus på håndtering av vanndistribusjon i tiden fremover 
 • Forskrift om hytteforbud: Vi forholder oss til nasjonale retningslinjer og vedtak. Les hele forskriften.

Skaiå gjenvinningsstasjon vil være åpen siste tirsdag i måneden (tirsdag 31. mars kl. 16.00-19.00). Kun tre kunder om gangen, bli sittende i bilen ved kø. Sorter avfallet i de forskjellige fraksjoner hjemmefra. Restavfall leveres i gjennomsiktige sekker. Næringsdrivende henvises til Syrtveit Avfallsanlegg.  
Henting av avfall hos husholdningene fortsetter på vanlig måte. Man oppfordrer alle til å sortere best mulig og at man genererer så lite avfall som mulig.

Rådmannens stab:

 • Kommunehuset holder stengt inntil videre. Sentralbordet (379 61 200) er betjent hver dag mellom kl. 09.00 - 14.00. Brukere av NAV tjenester som trenger bistand ringer tlf. 55 55 33 33 og gjør avtale med saksbehandler. Brukere som trenger utskrift eller kan ordne seg selv, avtaler tidspunkt med sentralbordet tlf. 379 61 200. 
 • Biblioteket er stengt. Bibliotektransporten er stoppet. Dette betyr at fjernlån ikke fungerer. Vi anbefaler elektroniske løsninger - bruk appene "ebokbib" og "pressreader". PressReader åpnes snart opp slik at man kan bruke dette hjemmefra.
 • Trenger du bøker, filmer og tidsskrift til påske? Sjekk biblioteket sine nettsider og bestill på mail innen torsdag 2. april. Se egen artikkel på våre hjemmesider.
 • Moonlight Iveland avlyser sine opplegg inntil videre. Moonchat og Mooncraft tilbys ungdommen.

Politisk område:

 • Politiske møter vil nå avholdes via Microsoft Teams. 


Samarbeid med frivilligheten:

 • Torsdag 26. mars: Diakoniutvalget tilbyr telefontjeneste til de som er ensomme eller trenger noen å snakke med. Har du disse behovene eller kjenner noen som vil bli glad for en telefon? Kontakt Adina Skaiaa, tlf. 975 06 190
 • Iveland frivilligsentral registrerer folk som kan bidra med sin frivillighet i disse koronatider samt de personene som har behov for hjelp. Daglig leder melder inn antall personer til kommunens kriseledelse hver formiddag mandag - fredag. 


Ansatte på kommunehuset har begrenset tilgjengelighet.

Gruppetilbud og kurs i regi av Iveland kommune er utsatt inntil videre

Helsedirektoratet har i henhold til smittevernloven §4-1 innført forbud mot alle kulturarrangement og idrettsarrangement.
Iveland kommune ber om at lag og foreninger avlyser arrangement.

Iveland kommune håper at du og dine bidrar så godt dere kan med å bremse spredningen av smitte ved å følge nasjonale og lokale retningslinjer og råd. 

Korona-hoste-12.02.20

Vi søker helsefaglig kompetanse

Iveland kommune kan trenge din hjelp:

Har du helsefaglig kompetanse? Vi søker etter deg med helsefaglig kompetanse/erfaring som evt. kan bidra i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

Dersom dette er aktuelt for deg, ønsker vi at du tar kontakt med kommunen på postmottak@iveland.kommune.no eller på telefon 37 96 12 00.

Oppgi følgende opplysninger:  

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Helsefaglig utdanning
 • Relevant erfaring fra helse- og omsorgstjeneste

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Ingen gruppesamlinger over 10 personer

Tirsdag 17. mars kl. 21.30:
Hastevedtak fra kommuneoverlegen i Iveland kommune:

Med bakgrunn i den pågående pandemisituasjonen, med dokumentert innenlands ukontrollert smittespredning og de massive og omfattende tiltak som er satt i verk for å begrense smittespredning, må vi strengt følge opp kravet om begrensning av arrangementer og organisert samling av mennesker.
Det er derfor nødvendig å nedlegge forbud mot samlinger av mer enn 10 personer som har preg av å være en «fest». 

Dette for å redusere smittefaren i forbindelse med fysisk aktivitet, fysisk nærhet og mulig annen ukritisk atferd forbundet med bruk av alkohol/rusmidler. 
Hjemmel for vedtaket er smittevernlovens § 4-1 pkt a, og § 4-1 femte ledd.

Videokonsultasjoner på Iveland legekontor

Gjeldende fra mandag 16. mars:

Iveland legekontor tilbyr nå en alternativ form for konsultasjon hos fastlegene på Iveland, som i mange tilfeller vil erstatte fysisk oppmøte. Dersom du har behov for hjelp som ikke nødvendigvis krever noen fysisk undersøkelse, så vil du ved ordinær timebestilling kunne få tilbud om en videokonsultasjon på avtalt tidspunkt. 

Du trenger da kun en smarttelefon, hvor du vil motta en SMS med en link som du klikker på til avtalt tidspunkt, slik at du er klar når legen inviterer deg fra et "digitalt venterom" inn i videokonferansen. Det kreves ingen nedlasting eller app, bare klikk på mottatt link fra confrere.com. Det er trygt og sikkert, da du identifiserer deg med BankID.
Egenandelen vil være det samme som ved ordinære konsultasjoner. 

Vi ønsker å oppfordre til bruk av dette for å minimere trafikken på legekontoret en tid fremover, og håper at dette vil fungere godt for de som blir satt opp på slike konsultasjoner.
Vi ber innstendig om at alle henvendelser til legekontoret skjer i første omgang pr telefon, ikke ved direkte oppmøte i resepsjonen. Der etter vil sykepleier vurdere sammen med deg om det kan løses pr telefon, eller om du settes opp for time til videokonferanse - eller om du bør ha time til en ordinær konsultasjon med undersøkelse.
Dersom du får time til videokonferanse gjør du deg klar til avtalt tid med din smarttelefon, så får du en SMS når det er din tur. 

Så er det også slik at noen henvendelser vil etter en prioritering måtte vente en god del lenger enn andre en periode fremover. Vi håper på forståelse for det.

Når det gjelder personer med luftveissymptomer, så er det fortsatt viktig å ringe legekontoret før oppmøte. "Venterommet" blir i bilen din, frem til vi ringer deg. 
Da vil det kunne bli aktuelt med prøvetaking i bilen, dersom det skal testes på koronavirus. I de tilfeller det skal testes, gjøres dette fortrinnsvis etter kl 15.00.

For de som trenger legetilsyn, vil vedkommende bli hentet ved inngangsdøren og undersøkt på et eget rom, adskilt fra det ordinære legekontoret/venterommet. 

Oppsummering: Ring alltid først legekontoret på 379 61 230, så finner vi sammen en løsning for deg

Viktig informasjon til deg som innbygger

 • Iveland kommune oppfordrer våre innbyggerne til solidarisk å følge nasjonale råd om ikke å hamstre matvarer. Det er ingenting som tyder på at det blir Korona_handle_mindrematvaremangel i Norge
 • Har du spørsmål om korona bør du gå inn på www.helsenorge.no eller www.fhi.no. Hvis ikke du finner informasjon der, har folkehelseinstituttet opprettet et eget informasjonsnummer du kan ringe. Dette er 815 55 015.
 • Du er i risikosonen hvis du har hoste eller feber eller tegn på forkjølelse og har vært i et risikoområde eller hatt kontakt med mennesker i risikoområde. Da må du ta kontakt med lege. Det er viktig at du ikke møter opp hos legen, men kontakter fastlegen via telefon eller legevakten på 116117.
 • Hvis legen sier du må testes, vil du bli holdt i karantene hjemme til svar på test foreligger.
 • Alle må være nøye med håndhygiene og hostehygiene. Det er viktig at smitten spres så sakte som mulig. Dess saktere smitten spres, dess større er sjansen for at helsevesenet har nok kapasitet til å hjelpe alle.

Informasjon til og om barn og unge

Moonchat_25.03.20_1200x1600Moonchat:
Moonlight må dessverre fortsatt holde stengt grunnet korunasituasjonen, men har nå opprettet "Moonchat". Er du lei av å være hjemme, kjeder du deg, er du bekymret for noe, trenger du noen å prate med eller bare å si hei ? 
Benytt snap "mlvennesla" eller messenger "kine kleppe olsen" (Moonlight).
Tjenesten er åpen hver dag mellom kl. 17.00-19.00.
Klikk på bildet for større versjon

Moonlight tilbyr Mooncraft til gamere.
 
Andre tjenester / nettsider:

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset, særlig rettet mot barn og unge. Se den her.

Bruk nærbutikkene!

I disse korona tider har alle butikkene gått ut med informasjon om at de kan ta imot bestillinger på telefon eller mail. Varene pakkes og vil i de fleste tilfellene bringes ut til de av dere som av ulike årsaker ikke har mulighet eller vegrer dere for å ta turen til nærbutikken i disse tider. Butikkene bekrefter at ansatte følger Folkehelseinstituttet og Norgesgruppen sine anbefalinger og retningslinjer ang hygiene, det samme i butikken, samt antibac og hansker til alle kunder.

 • For Joker Iveland gjelder følgende: Bestilling ringes inn på tlf. 476 30 978 eller via mail 
 • For Joker Skaiå gjelder følgende: Bestilling ringes inn på tlf. 379 62 176 eller via mail  
 • For Joker Vatnestrøm gjelder følgende: Bestilling ringes inn på tlf. 379 61 725 eller via mail 

Sammen med nærbutikken finner dere en løsning på levering og betaling alternativt å hente varene ved butikken.

Fra kommunens side hyller vi butikkenes service, og vi oppfordrer dere alle til å handle lokalt. Ta gjerne kontakt med butikkene! De vil hjelpe deg.

Følg de tre butikkene på facebook:

Ordføreren informerer

Fredag 20. mars kl. 18.30:

Kjære innbygger i Iveland kommune:

Det var bare et spørsmål om tid og i dag fikk Iveland kommune bekreftet at koronaviruset også har nådd vår kommune. 
Som ordfører så ønsker jeg først og fremst å takke alle ansatte i kommunen som jobber sent og tidlig for å ivareta de som har behov for det. Ansatte som strekker seg langt for å opprettholde de nødvendige tjenestene for at innbyggerne våre skal bli best mulig ivaretatt. Og jeg ønsker også å takke innbyggere som tar de pålegg og anbefalingene som kommer fra sentrale myndigheter på høyeste alvor. Det er svært viktig, fordi vi må huske på at få blir testet, så det vil kunne være store mørketall på hvem som kan være smittet.

I Iveland så gjorde kommunelegen et hastevedtak denne uken der det nedlegges et forbud mot samlinger på mer enn 10 personer. En innbygger spurte meg med glimt i øyet om det er slik at kommunen forbyr oss å ha en fest nå? Og til det måtte jeg svare ærlig at ja, dette er ikke tiden for å ha sosiale sammenkomster i heimen. Dette tror jeg folk har forståelse for, så det tenker jeg skal gå fint.

Kriseledelsen i kommunen samles via nett og har daglige oppdateringer om status og der vi planlegger frem i tid. Vi drøfter mulige tiltak og løsninger for å ruste oss best mulig slik at tjenestene som må leveres blir levert uavhengig av hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare. Og jeg er så mektig imponert over den jobben som gjøres blant alle våre ansatte og våre frivillige! 
Tiltakene som er satt i verk er for å dra smittespredningen ut i tid slik at vi til enhver tid har kapasitet til å behandle de som blir syke av viruset. Fokuset vårt er å redusere smitte, men på samme tid forberede oss slik at vi er klare for den innsatsen som må til om folk blir syke av viruset. 

Tiltakene som er iverksatt fra sentrale myndigheter er meget inngripende i hverdagen vår og fører til store konsekvenser for folk og næringsliv. Næringslivet i Iveland har krevende tider og bedriftsledere må håndtere en uoversiktlig situasjon og ansatte som blir urolig for arbeidet sitt. Som ordfører har jeg stor forståelse for den krevende situasjonen både bedriftseiere og ansatte føler på i disse dager og jeg håper at Stortinget sine tiltak og krisepakker kan redusere usikkerheten noe for næringslivet og de ansatte.
Kommunen har kontakt med de største bedriftene som holder til i Iveland. Vi har mange bedrifter og om det er tiltak som treffer skjevt, eller tiltak som noen av våre bedriftseiere ser kan være med å redusere omfanget av krisen, er det flott om dere tar kontakt med meg slik at problemstillinger kan videreformidles til Storting og Regjering. 

Førstkommende mandag kveld skal vi avholde kommunestyremøte via nett, og hvis teknikken står oss bi blir dette streamet og lagt ut slik at innbyggerne kan følge møtet.

Solidaritet og omsorg for hverandre er ekstra viktig i disse dager. Noen kan kjenne på en ekstra ensomhet i disse dager og mitt råd er at vi må huske på at telefonen kan brukes til å prate i. Så det å ta en telefon for å skravle litt i disse dagene er en god medisin dersom en skulle kjenne seg litt ensom, eller rett og slett bare kjeder seg litt.

I helgen er det meldt fint vær, og dersom dette slår til, så er det å komme seg ut på tur et godt råd. Bekymring hjelper lite så mitt råd utover det å følge de rådene som kommer fra nasjonale myndigheter, er å nyte vårsola og kjenne på alt det som er godt.
Og husk: Vask hendene ofte, host i armkroken og hold avstand til andre.

Ønsker dere alle en riktig god helg.

Beste hilsen fra Gro-Anita
Ordfører Iveland kommune 


Tidligere innlegg fra ordfører Gro-Anita Mykjåland:

 

Kontaktinformasjon

 • Iveland legekontor, tlf 379 61230
 • Folkehelseinstituttet, tlf 21 07 70 00
 • Helsedirektoratet - alt om koronaviruset
 • Informasjonstelefon, tlf. 815 55 015 
 • NAV - god informasjon fra NAV ifm korona-viruset
 • Bufdir - god temaside for barn/unge 
 • Det finnes en rekke nasjonale foreninger som tilbyr råd, veiledning, chat, mail etc. Vi har lagt inn link til flere av disse i kapitlet "Informasjon til barn og unge"
 • Iveland frivilligsentral - Kan du bidra med din frivillighet eller trenger du hjelp? Meld inn