Aktuelle artikler per 21. mars


Vår HOVEDARTIKKEL om selvtesting, registrering av positiv selvtest, vaksinering og usikre smittetall.
- Her finner du kortfattet relevant informasjon inkl linker til andre artiker med mer utfyllende informasjon og nasjonale nettsteder inkl lenker og informasjon om de nye lettelsene som tredde i kraft 12. februar. Artikkelen er ikke oppdatert siden midten av februar 2022.

Andre aktuelle artikler om koronapandemien
Registrering av positiv selvtest Fem beboere smittet ved Iveland omsorgssenter (22.03)
Gratis selvtest til prioriterte grupper Vaksinering 

Kontaktinformasjon