Sakslista ser slik ut:

 • Godkjenning av kommunestyrevalget 2015
 • Prinsippsak for fordeling av representasjonsverv
 • Valg av medlemmer til Valgnemnd
 • Valg av medlemmer til formannskapet
 • Valg av ordfører og varaordfører
 • Ny politisk utvalgsstruktur
 • Valg av medlemmer til tjenesteutvalg
 • Valg av kontrollutvalg
 • Valg av medlemmer til valgstyret
 • Valg av arbeidsgivernemnd
 • Valg av representant til Kommunenes Sentralforbund fylkesmøte
 • Valg av representant til styret i Knutepunkt Sørlandet og ATPutvalget i Knutepunkt Sørlandet
 • Valg av representanter til generalforsamling og eiermøte i Agder Energi AS
 • Valg av medlem til representantskapet i Konsesjonskraft IKS
 • Valg av representant til styret og to medlemmer av representantskapet i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
 • Valg av medlem til representantskapet og styret for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS
 • Valg av medlemmer til representantskapet og styret for Setesdal Brannvesen
 • Valg av representanter til generalforsamlingen og styret i Setpro AS
 • Valg avmedlem til representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS
 • Valg av representant til styret og årsmøtet i Midt-Agder friluftsråd
 • Valg av medlem til representantskapet i Aust-Agder Kompetansefond
 • Valg av representant til årsmøtet i Visit Sørlandet
 • Valg av kommunens medlem til menighetsrådet
 • Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skolene og styrene for barnehagene
 • Valg av medlemmer til forhandlingsutvalg framtidig kommunestruktur


Partiene KrF / V / Frp / H har ett valgteknisk samarbeid om valgene til Formannskap / Tjenesteutvalg / Kontrollutvalg og noen andre representasjonsposter. De valgene som det ikke er innstilt på vil valgnemnda fremme i konstituerende møte.

Orienteringer:

 1. Utbygging av Iveland Bygdeheim
 2. Utbygging av Iveland skole
 3. Kommunereformen

Nåværende kommunestyre samles en time tidligere (kl. 18.00) og har en sak til behandling:

 • 2. tertialrapport 2015

Saksdokumentene finnes i høyre kolonne, og som alltid i innsynsmodulen.