Beredskapsarbeid rundt Covid-19 i Iveland kommune

I Iveland kommune har vi en egen beredskapsgruppe bestående av rådmann, ordfører, kommuneoverlege, enhetsleder pleie & omsorg, enhetsleder helse & velferd, enhetsleder drift & utvikling, enhetsleder skolene, enhetsleder barnehagene, informasjonsansvarlig samt beredskapskoordinator. 
Beredskapsgruppa har ukentlige møter og ledes av rådmannen.

Ellers:

 • Beredskapskoordinator har ukentlige møter med Fylkesmannen, Sørlandet sykehus og de andre kommunene på Agder. 
 • Kommuneoverlegen har i tillegg sitt eget fagnettverk, også det med ukentlige møter.
 • Iveland kommune rapporterer skriftlig til Fylkesmannen hver mandag.

Kommunen mottar stadig nye rundskriv, undervisningsmateriell, veiledere mv. som distribueres internt. Medlemmer i beredskapsgruppen deltar i et nettkurs i regi av Helsedirektoratet som omhandler smittesporing. Kommunen har dessuten hatt en egen øvelse rundt dette, og flere øvelser vil komme.

Et smittesporingsteam er etablert som på kort varsel kan tre i kraft.

Hva gjør vi i Iveland kommune ?

Sist oppdatert mandag 26. oktober kl. 11.30:

Vi opprettholder normal drift i kommunen, med visse begrensninger. Dette innebærer følgende:

​Besøksprotokoll på kommunehuset:
Det er innført besøksprotokoll på kommunehuset fra mandag 26. oktober. Alle besøkende må registrere seg på eget skjema i inngangspartiet. Ansatte og foreldre til barn i barnehagen trenger ikke registrere seg.

Skole og barnehage:

 • Skole og barnehage tilpasser sin drift til nasjonale veiledere. Åpningstiden i barnehagene er kl. 07.00-17.00.

NAV:

 • Veiledningssenteret ved NAV holder åpent hver torsdag mellom kl. 12.00-14.00. Post kan leveres i servicetorget på kommunehuset eller sendes til Vennesla kommune v/NAV, Postboks 25, 4701 Vennesla. Ved henvendelser ring 55 55 33 33 / 34 (pensjon)
 • Er du i en akuttsituasjon der du ikke har penger til mat eller står uten bolig, det nærmeste døgnet - kan du ringe tlf. 48 40 89 16 (kl. 09.00 – 15.00).

Helse og velferd:

Driften av legekontoret foregår som normalt, men det vil bli gjort prioriteringer i forhold til hva som kan vente. Vi presiserer at pasienter med luftveissymptomer MÅ ringe på forhånd. 

Helsestasjonstilbudet under koronautbrudd:
Etter nye retningslinjer fra helsemyndighetene, vil vi nå øke antall konsultasjoner ved helsestasjonen igjen. Vi kaller inn fortløpende dem som har fått sine timer utsatt.
Vi ber om at besøkende hjelper å gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre smitte. Vi vil derfor opplyse om noen kjøreregler for besøk hos oss fremover:
 • Møt opp til oppsatt tid, og unngå unødvendig tid på venterommet.
 • Ikke ta med søsken om dette ikke er avtalt.
 • Hold avstand på venterommet.
 • Ikke møt opp på helsestasjonen hvis du er i karantene, eller noen i husstanden har luftveissymptomer – ta kontakt med oss om dette er tilfellet.

Ellers minner vi om:

 • Psykisk helsetjeneste: Oppfølgingssamtaler vil hovedsaklig skje pr telefon. Aktuelle pasienter vil bli kontaktet av psykiatriske sykepleiere.
 • Fysioterapeutene ved Iveland omsorgssenter er i full drift. 
 • Fast kontordag i barnehagene vil også utgå
 • Flyktningetjenesten er tilgjengelig på telefonnummer: 37 96 12 00

Pleie og omsorg:

Drift og utvikling:

 • Ivelandshallen er åpen, men garderobene er stengt. Hver enkelt aktivitet må tilpasse seg etter gjeldende smittevernregler. 
 • Skaiå gjenvinningsstasjon holder åpent siste tirsdag i måneden. Næringsdrivende henvises til Syrtveit Avfallsanlegg. Henting av avfall hos husholdningene fortsetter på vanlig måte. 

Rådmannens stab:

 • Kommunehuset / servicetorg holder åpent mandag - fredag mellom kl. 09.00 - 14.00.   
 • Biblioteket  holder åpent tirsdager kl. 12.00-18.00 og torsdager kl. 15.00-18.00. Fjernlån fungerer og bibliotektransporten er i gang. Benytt gjerne elektroniske løsninger - bruk appene "BookBites" og "pressreader". Tilgang til norske og internasjonale aviser og tidsskrift

Samarbeid med frivilligheten:

 • Diakoniutvalget tilbyr telefontjeneste til de som er ensomme eller trenger noen å snakke med. Har du disse behovene eller kjenner noen som vil bli glad for en telefon? Kontakt Adina Skaiaa, tlf. 975 06 190
 • Iveland frivilligsentral registrerer folk som kan bidra med sin frivillighet samt de personene som har behov for hjelp.  

Iveland kommune håper at du og dine bidrar så godt dere kan med å bremse spredningen av smitte ved å følge nasjonale og lokale retningslinjer og råd. 

Korona-hoste-12.02.20

Gode nasjonale nettsider

Folkehelseinstituttet har en god side. Regjeringen har en meget god side med korona informasjon. Videre legger Regjeringen ut mange aktuelle saker om korona på sin hovedside. HelseNorge har også en god sideForebygge smitte

Koronasjekk - Koronatesting

Vi har laget to artikler med linker til ytterligere informasjon om koronasjekk, koronatesting og om du har vært i nærheten av en person som er smittet med covid-19. 
Les artikkelene her:

Vi søker helsefaglig kompetanse

Iveland kommune kan trenge din hjelp:

Har du helsefaglig kompetanse? Vi søker etter deg med helsefaglig kompetanse/erfaring som evt. kan bidra i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

Dersom dette er aktuelt for deg, ønsker vi at du tar kontakt med kommunen på postmottak@iveland.kommune.no eller på telefon 37 96 12 00.

Oppgi følgende opplysninger:  

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Helsefaglig utdanning
 • Relevant erfaring fra helse- og omsorgstjeneste

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Gruppesamlinger - opphevelse av vedtak

29. oktober 2020: Opphevelse av vedtak:
Med henvisning til de oppdaterte, nasjonale smittevernrådene og -påleggene oppheves herved kommunestyrets vedtak PS 11/20 av 23. mars 2020 (gjengitt under).
Innbyggerne i Iveland kommune bes innstendig om å følge de råd og anvisninger som til enhver tid gjelder lokalt, regionalt og nasjonalt.


Tirsdag 17. mars kl. 21.30:
Hastevedtak fra kommuneoverlegen i Iveland kommune:

Med bakgrunn i den pågående pandemisituasjonen, med dokumentert innenlands ukontrollert smittespredning og de massive og omfattende tiltak som er satt i verk for å begrense smittespredning, må vi strengt følge opp kravet om begrensning av arrangementer og organisert samling av mennesker.
Det er derfor nødvendig å nedlegge forbud mot samlinger av mer enn 10 personer som har preg av å være en «fest». 

Dette for å redusere smittefaren i forbindelse med fysisk aktivitet, fysisk nærhet og mulig annen ukritisk atferd forbundet med bruk av alkohol/rusmidler. 
Hjemmel for vedtaket er smittevernlovens § 4-1 pkt a, og § 4-1 femte ledd.

Vedtaket er godkjent av kommunestyret.

Videokonsultasjoner på Iveland legekontor

Gjeldende fra mandag 16. mars:

Iveland legekontor tilbyr nå en alternativ form for konsultasjon hos fastlegene på Iveland, som i mange tilfeller vil erstatte fysisk oppmøte. Dersom du har behov for hjelp som ikke nødvendigvis krever noen fysisk undersøkelse, så vil du ved ordinær timebestilling kunne få tilbud om en videokonsultasjon på avtalt tidspunkt. 

Du trenger da kun en smarttelefon, hvor du vil motta en SMS med en link som du klikker på til avtalt tidspunkt, slik at du er klar når legen inviterer deg fra et "digitalt venterom" inn i videokonferansen. Det kreves ingen nedlasting eller app, bare klikk på mottatt link fra confrere.com. Det er trygt og sikkert, da du identifiserer deg med BankID.
Egenandelen vil være det samme som ved ordinære konsultasjoner. 

Vi ønsker å oppfordre til bruk av dette for å minimere trafikken på legekontoret en tid fremover, og håper at dette vil fungere godt for de som blir satt opp på slike konsultasjoner.
Vi ber innstendig om at alle henvendelser til legekontoret skjer i første omgang pr telefon, ikke ved direkte oppmøte i resepsjonen. Der etter vil sykepleier vurdere sammen med deg om det kan løses pr telefon, eller om du settes opp for time til videokonferanse - eller om du bør ha time til en ordinær konsultasjon med undersøkelse.
Dersom du får time til videokonferanse gjør du deg klar til avtalt tid med din smarttelefon, så får du en SMS når det er din tur. 

Så er det også slik at noen henvendelser vil etter en prioritering måtte vente en god del lenger enn andre en periode fremover. Vi håper på forståelse for det.

Når det gjelder personer med luftveissymptomer, så er det fortsatt viktig å ringe legekontoret før oppmøte. "Venterommet" blir i bilen din, frem til vi ringer deg. 
Da vil det kunne bli aktuelt med prøvetaking i bilen, dersom det skal testes på koronavirus. I de tilfeller det skal testes, gjøres dette fortrinnsvis etter kl 15.00.

For de som trenger legetilsyn, vil vedkommende bli hentet ved inngangsdøren og undersøkt på et eget rom, adskilt fra det ordinære legekontoret/venterommet. 

Oppsummering: Ring alltid først legekontoret på 379 61 230, så finner vi sammen en løsning for deg

Informasjon til barn og unge

Gode tjenester / nettsider:

 

Bruk nærbutikkene!

Butikkene tar fremdeles imot bestillinger på telefon eller mail. Varene pakkes og vil i de fleste tilfellene bringes ut til de av dere som av ulike årsaker ikke har mulighet eller vegrer dere for å ta turen til nærbutikken. Butikkene bekrefter at ansatte følger Folkehelseinstituttet og Norgesgruppen sine anbefalinger og retningslinjer ang hygiene, det samme i butikken, samt antibac og hansker til alle kunder.

 • For Joker Iveland gjelder følgende: Bestilling ringes inn på tlf. 476 30 978 eller via mail 
 • For Joker Skaiå gjelder følgende: Bestilling ringes inn på tlf. 379 62 176 eller via mail  
 • For Joker Vatnestrøm gjelder følgende: Bestilling ringes inn på tlf. 379 61 725 eller via mail 

Sammen med nærbutikken finner dere en løsning på levering og betaling alternativt å hente varene ved butikken.

Følg de tre butikkene på facebook:

Kontaktinformasjon

 • Iveland legekontor, tlf 379 61230
 • Regjeringen - aktuelle saker (mye om korona)
 • Folkehelseinstituttet, tlf 21 07 70 00
 • Helsedirektoratet - alt om koronaviruset
 • Informasjonstelefon, tlf. 815 55 015 
 • NAV - god informasjon fra NAV ifm korona-viruset
 • Bufdir - god temaside for barn/unge 
 • Det finnes en rekke nasjonale foreninger som tilbyr råd, veiledning, chat, mail etc. Vi har lagt inn link til flere av disse i kapitlet "Informasjon til barn og unge"
 • Iveland frivilligsentral - Kan du bidra med din frivillighet eller trenger du hjelp? Meld inn